Niepłacenie opłat ZAiKS – konsekwencje prawne

ZAiKS to organizacja, której celem jest ochrona praw autorskich oraz pobieranie opłat za korzystanie z chronionej prawem autorskim muzyki, filmów, czy znaków działalności artystycznej. Nieterminowe, bądź nieuiszczenie należnych opłat może skutkować poważnymi konsekwencjami. O czym należy pamiętać?

1. Czym jest ZAiKS i kto podlega obowiązkowi opłat?

Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych powstał w 1933 roku i stanowi instytucję zrzeszającą twórców i wykonawców różnego rodzaju działań artystycznych. Obecnie do ZAiKS-u należy kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym:

– kompozytorzy
– autorzy tekstów piosenek
– artyści wykonawcy
– autorzy utworów filmowych, teatralnych i telewizyjnych
– autorzy znaków towarowych i usługowych

Osoby, które korzystają z utworów objętych prawami autorskimi na potrzeby własnej działalności (np. radiostacje, bary, kluby) podlegają obowiązkowi opłat do ZAiKS.

1. Jakie są konsekwencje prawne za nieterminową opłatę na rzecz ZAiKS?

W przypadku nieterminowego opłacenia należności, ZAiKS ma prawo do obciążenia dłużnika odsetkami. Wysokość odsetek ustalana jest przez zarząd ZAiKS i może różnić się w zależności od okresu przeterminowania. Inną konsekwencją nieterminowości jest zablokowanie zezwolenia na korzystanie z utworów objętych prawami autorskimi. Oznacza to, że osoba, która nieopłaciła należności, nie ma prawa publicznie odtwarzać muzyki lub filmów, co grozi jej postępowaniem sądowym.

1. Co grozi za brak opłat do ZAiKS?

Brak opłat do ZAiKS-u jest uznawany za naruszenie praw autorskich i skutkuje konsekwencjami prawnymi. Zażądanie odsetek oraz zezwolenia na korzystanie to jedno, ale w przypadku nieterminowego lub braku opłacenia należności staje się ona zadaniem dla sądu. Wierzyciel ma prawo do skierowania do sądu roszczeń dotyczących zobowiązań z tytułu opłat za używanie utworów.

1. Jak uniknąć konsekwencji prawnych?

Aby uniknąć konsekwencji prawnych, należy na bieżąco opłacać należności ZAiKS. Oficjalne zawiadomienie o pojawieniu się roszczeń wystawia ZAiKS pisemnie drogą elektroniczną lub pocztą. W przypadku opóźnienia w opłaceniu należności, warto skontaktować się z organizacją i uzgodnić warunki rozłożenia należności na raty lub negocjować zmniejszenie zobowiązania.

1. Podsumowanie

Nieopłacenie należności do ZAiKS-u wiąże się nie tylko z moralnym, ale przede wszystkim z prawno-finansowym naruszeniem praw autorskich. Opłata ZAiKS-u to podstawa, aby korzystać z utworów, na których tworzenie przeznaczono dużo pracy i czasu. Konsekwencje finansowe oraz prawne za nieterminowanie należności są odczuwalne, szczególnie w przypadku długotrwałego braku opłat. Dlatego tak ważne są świadomość i odpowiedzialność finansowa wobec twórców, którzy na co dzień tworzą dzieła sztuki.

Artykuł powstał we współpracy z unitarianie.pl